Weksel in blanco

Co to jest weksel in blanco?

Skoro jesteś na tej stronie to z pewnością interesuje Cię weksel in blanco, powszechnie stosowany w praktyce bankowej i obrocie gospodarczym instrument zabezpieczania należności. Na niniejszej stronie odpowiem na pytanie co to jest weksel in blanco, a także na szereg innych pytań związanych z wekslami. Jeżeli szukasz pomocy prawnika to także dobrze trafiłeś, bo choć dla wielu prawników weksel to czarna magia to dla mnie niezwykle prosty sposób zabezpieczania wierzytelności w obrocie gospodarczym. Prosty, ale nie prostacki. Za wekslem in blanco bowiem stoją wieki historii i praktyki korzystania.

Co to jest weksel?

Najczęściej aktualnie stosowany weksel własny jest papierem wartościowym, w którym wystawca, czyli osoba, która podpisuje się na dokumencie, zobowiązuje się do zapłaty drugiej osobie (remitentowi) określonej w wekslu sumy pieniężnej w oznaczonym terminie.

Czym jest weksel in blanco?

Weksel in blanco jest wekslem, który nie zawiera co najmniej jednego elementu weksla. Pozostawia się je do wypełnienia przez wierzyciela wekslowego (remitenta) na wypadek niewykonania lub nienależytego zrealizowania zobowiązania przez wystawcę weksla.

Jakie są elementy weksla?

Zgodnie z art. 101 prawa wekslowego weksel własny zawiera:

  1. nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
  2. przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
  3. oznaczenie terminu płatności;
  4. oznaczenie miejsca płatności;
  5. nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
  6. oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
  7. podpis wystawcy weksla.

Jakich danych nie zawiera weksel in blanco?

Niestety najczęściej weksel in blanco nie zawiera w sobie żadnych innych danych poza podpisem wystawcy pod formularzem zawierającym nazwę „weksel”. Piszę niestety, ponieważ taki weksel in blanco może być wykorzystany przez remitenta (osobę, której go wręczyliśmy) w sposób nieuczciwy. Idealnie byłoby, gdyby takie nieuczciwe wykorzystanie było łatwe do udowodnienia. Niestety, w wielu przypadkach trzeba nastawić się na trudną batalię sądową i wynajęcie prawnika, który naprawdę zna się na prawie wekslowym.

Jak bezpiecznie podpisać weksel in blanco?

Jeżeli chcesz bezpiecznie podpisać weksel in blanco wręczając go na zabezpieczenie wierzytelności to musisz dążyć do tego, aby znalazło się w nim jak najwięcej danych. Nawet weksle z wpisaną sumą wekslową mogą służyć zabezpieczeniu wierzytelności, a mają one ten walor, że przynajmniej wiesz jak dużego roszczenia ze strony kontrahenta należy się spodziewać. Najlepszą praktyką jest także podpisanie deklaracji wekslowej.

Co to jest deklaracja wekslowa?

Deklaracja wekslowa to umowa na podstawie której wystawca upoważnia remitenta do użycia i wypełnienia weksla in blanco.

Moja historia z wekslami

Nazywam się Błażej Sarzalski, jestem radcą prawnym, edukatorem i blogerem prawniczym, a także ekspertem telewizyjnym. Wekslami zajmuję się od 2011 roku. Jak do tego doszło? Wieloma sprawami w życiu rządzi ślepy los. Czasami jednak można go wspomóc…

To było latem 2011 roku. Dla mnie to był szalony rok. W czerwcu zdawałem czterodniowy egzamin radcowski. Trzeciego dnia egzaminu urodził się mój syn. Jednocześnie od ponad roku byłem bez stałej pracy, gdyż wiedziony chęcią wdrażania swoich pomysłów marketingowych i zarabiania godnych pieniędzy zdecydowałem się otworzyć własną firmę prawniczą nie będąc jeszcze radcą prawnym. Bardzo szybko okazało się, że było to strzałem w dziesiątkę. Od razu pomyślałem, że aby pozyskać nowych klientów muszę się w jakiś sposób pokazać światu.  Zacząłem aktywnie uczestniczyć w dyskusjach prawniczych w social mediach. Pozyskałem w ten sposób nie tylko pierwszych klientów, ale może co ważniejsze wiele cennych kontaktów zawodowych.

Jedną z osób, która pojawiła się wtedy w moim życiu, był Lech Malinowski, autor bloga remitent.pl, w którym pisał o wekslach i ich praktycznym wykorzystaniu. Lech zaprosił mnie do współprowadzenia szkolenia prawnego, które prowadził dla pewnej agencji rządowej. On opowiadał o wekslach, ja zaś o umowach cywilnoprawnych. Słuchałem z fascynacją jego opowieści o wekslach. Lech nie ma wykształcenia prawniczego, a okazał się najlepszym specjalistą od weksli jakiego znałem. Dlatego też postanowiłem uczyć się od niego i iść w jego ślady.

Dzięki naszej późniejszej współpracy prowadziłem już dziesiątki, jeżeli nie setki spraw wekslowych zarówno po stronie wierzycieli, jak i dłużników. Poznałem dogłębnie mechanizmy rządzące prawem wekslowym oraz ułatwienia jakie daje wykorzystanie weksla w postępowaniu przed sądem. Stworzyłem dziesiątki weksli i deklaracji wekslowych. Pomogłem wielu osobom, które broniły się przed niezasadnymi roszczeniami z weksla.

Potrzebujesz pomocy w sprawie wekslowej?

Wolni od długów

W 2021 roku Piotr Ikonowicz zaprosił mnie jako eksperta do polsatowskiego programu Wolni od Długów, w którym pomogłem parze z Sosnowca zmierzyć się z długami wekslowymi. Wskutek podjętych przeze mnie działań sąd uchylił klauzulę wykonalności nakazu zapłaty z weksla. Sprawa nadal pozostaje na etapie sądowym. Zobacz jak rzuciłem „błyskotliwym” powiedzonkiem o ratowaniu strusi…

Weksle

Często zadawane pytania na temat weksli wraz z odpowiedziami

Weksel in blanco może być nieważny, jeżeli nie zawiera jednego z elementów wymaganych prawem wekslowym (art. 101 prawa wekslowego). W praktyce ze)jednak weksle nieważne nie zdarzają się zbyt często. Dlatego też osoba broniąca się przed roszczeniami z weksla in blanco powinna raczej skupić się na stawianiu odpowiednich zarzutów opartych albo na stosunku prawnym z remitentem weksla (np. błędna suma wekslowa, przedawnienie roszczenia) albo z jego następcami prawnymi (nabycie weksla w złej wierze). Niezwykle istotne jest zbadanie porozumienia wekslowego i odpowiedź na pytanie czy weksel został uzupełniony zgodnie z deklaracją wekslową.

Weksel in blanco jest ważny tak długo, jak długo istnieje stosunek prawny, który zabezpiecza, a roszczenia z tego stosunku nie są przedawnione. Nie ma jednego twardego terminu ważności takiego weksla.

Zawsze zalecam dużą ostrożność przy wystawianiu weksla in blanco. W mojej ocenie powinno się zadbać o to, aby weksel zawierał klauzulę zakazującą przenoszenia go poprzez indos (tzw. klauzula nie na zlecenie). Dzięki temu można uniknąć wielu przykrych „niespodzianek”. Dobrą praktyką jest także wskazanie na odwrocie weksla, że jest to weksel kaucyjny, czy też gwarancyjny, czyli taki, który zabezpiecza jakąś inną umowę.

W teorii nie jest to wymagane, ale z powodów pragmatycznych oraz ułatwienia późniejszego dowodzenia w sądzie, że dany weksel jest właśnie wekslem danym na zabezpieczenie konkretnego stosunku prawnego warto wskazać datę wystawienia. Może ona mieć wpływ na ważność zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, od tej daty mogą też liczyć się terminy na uchylenie się od skutków wystawienia weksla pod wpływem wad oświadczeń woli (np. podstępu remitenta).

Każde wręczenie weksla in blanco drugiej osobie wiąże się zwykle z jakimś rodzajem porozumienia co do wypełnienia oraz wykorzystania weksla przez remitenta. Deklaracja wekslowa jest zwyczajową pisemną formą takiego porozumienia. Brak takiej deklaracji nie czyni weksla nieważnym. Z punktu widzenia interesów wystawcy zawsze zalecam wręczanie weksli tylko wraz z deklaracją wekslową.

Gdy sprawa z tytułu weksla in blanco ląduje w sądzie musisz podjąć odpowiednią obronę. Niestety wielokrotnie widziałem, jak nawet „profesjonalni” prawnicy nie wiedzieli jakie zarzuty podnieść w związku z wekslem in blanco. Szczególnie rażące było to w sytuacjach, gdy weksel został indosowany. W takiej sytuacji należało przede wszystkim podnosić zarzuty wynikające z art. 10 Prawa wekslowego, tj. dotyczące nabycia weksla w złej wierze lub w warunkach rażącego niedbalstwa.

Indos weksla odrywa weksel od stosunku podstawowego, a więc tego, który weksel miał zabezpieczać. Dlatego właśnie w procesie sądowym nie możemy powoływać się wobec nabywcy weksla, że weksel został uzupełniony w sposób niezgodny z deklaracją wekslową. Musimy najpierw udowodnić, że przy nabyciu weksla doszło do działania nabywcy w złej wierze lub, że nabywca dopuścił się rażącego niedbalstwa. Te dwie okoliczności są kluczowe dla należytego poprowadzenia obrony dłużnika przed roszczeniami wekslowymi w przypadku indosu weksla.

KONTAKT

Uzyskaj pomoc prawną kontaktując się z nami:

Kancelaria Radcy Prawnego Błażej Sarzalski

ul. Sienkiewicza 14

41-300 Dąbrowa Górnicza

Preferujemy kontakt poprzez e-mail: kancelaria@opieka-prawna.eu - odpowiedź jeszcze tego samego dnia

Telefon: +48 512 020 518

Telefon stacjonarny: 32 764 15 80

Działamy na terenie Śląska, Małopolski oraz Mazowsza.

Konsultacje wekslowe także online